Eetstoornis of eetprobleem?

Eten moet iedereen doen om normaal te kunnen functioneren en in leven te blijven. Eten is daarnaast ook een sociaal gebeuren: we eten omdat het lekker of gezellig is, om iets te vieren en soms ook als troost.

Wanneer je regelmatig eet en voldoende beweegt, zal je op een gezond gewicht blijven en is er niets aan de hand. Soms kan het eten je meer en meer gaan bezighouden. Misschien voel je je onzeker over je uiterlijk of denk je dat je te dik bent, ga je minder eten om af te vallen of af en toe heel veel eten om jezelf te troosten. Hierdoor kan je je meer gespannen en ongelukkig gaan voelen. We spreken dan over een eetprobleem.

Bij een eetprobleem zijn de klachten minder uitgesproken en voldoen ze niet aan de diagnostische criteria van een eetstoornis. Je psychische gezondheid kan er wel onder lijden en ook je sociale leven kan erdoor worden belemmerd, maar je hele hoofd en leven worden niet volledig door het eetprobleem ingenomen. De risico’s op lichamelijk vlak kunnen echter wel gevaarlijk zijn, dit is onder andere het geval bij een gewichtsprobleem zoals obesitas.

Een beginnende eetstoornis is te herkennen aan een aantal kenmerken, zoals:

Je wordt steeds banger om aan te komen.
Je hebt steeds vaker gedachten rond je gewicht en hoe gewicht te verliezen.
Je probeert je gewicht te beheersen door vb. extreem veel te bewegen, over te geven of laxeermiddelen te gebruiken.
Je raakt geobsedeerd door het getal op de weegschaal.
Je probeert je aan een dieet of eetschema te houden, maar hebt soms last van een eetbui.

Een eetstoornis is een ernstige en ingewikkelde psychiatrische ziekte met onderliggende oorzaken. Kenmerkend voor eetstoornissen zijn de immens grote angst om dik te worden en het verstoorde eetgedrag. Het ontwikkelt zich geleidelijk en op zo’n manier dat het je leven  en je functioneren negatief beïnvloedt, waardoor je uiteindelijk op meerdere vlakken vastloopt. De stoornis heeft namelijk ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen.

Als je een eetstoornis hebt, raden we je aan om gespecialiseerde hulp te zoeken. Dat kan eventueel ook betekenen dat je kiest voor een opname in een gespecialiseerde kliniek voor eetstoornissen. Het genezingsproces neemt vaak een lange periode in beslag, afhankelijk van de ernst en de duur van de eetstoornis.

Er bestaan verschillende soorten eetstoornissen. Lees er hier meer over.

  1. Anorexia nervosa

  2. Boulimia nervosa

  3. Binge eating disorder (eetbuistoornis)

  4. Enkele minder bekende eetstoornissen

Oorzaken

Wat zijn mogelijke oorzaken van eetstoornissen? 

En wat is de invloed van sociale media, pesterijen, genetica of andere factoren op het ontstaan van eetstoornissen?

Het eenvoudige antwoord is dat eetstoornissen geen simpele oorzaken hebben. Het gaat altijd om een multifactoriële bepaaldheid, of met andere woorden: het gaat altijd om een samenspel van verschillende factoren. Hieronder vertellen we meer over wat die factoren kunnen zijn.
Voor elke persoon zal de combinatie er een beetje anders uitzien. Misschien weegt de biologische factor bij de ene meer door, en zijn het bij een ander juist de omgevingsfactoren of psychologische factoren die harder doorwegen.

Biologie en genen

Onderzoek wijst uit dat er mogelijke biologische en genetische factoren zijn die het risico verhogen. Zo weten we dat anorexia vaker voorkomt wanneer iemand in de (dichte) familie met gelijkaardige moeilijkheden heeft geworsteld, vb. een moeder, tante of broer. Ook wordt verondersteld dat er een onderliggende, genetische kwetsbaarheid kan bestaan voor het ontwikkelen van psychische problemen in het algemeen. Dat betekent dat in families vaker verschillende vormen van psychische problemen voorkomen, dus niet enkel eetstoornissen.

Omgevingsfactoren

Psychologen en antropologen veronderstellen dat leven in een cultuur waar veel nadruk ligt op slankheid en schoonheid ook je risico verhoogt. Blootgesteld worden aan beelden van slanke mensen kan triggerend zijn en het zelfvertrouwen van mensen ondermijnen, maar deze impact is vooral groot bij mensen die al onzeker en zelfkritisch zijn. Daarnaast horen we vaak hoe mensen erg aan zichzelf beginnen te twijfelen na het horen van kwetsende opmerkingen, het meemaken van pesterijen of het meemaken van traumatische ervaringen (verwaarlozing, mishandeling of misbruik). Deze kwetsuren kunnen iemand heel onzeker maken. Het kan een proces op gang brengen waarbij je probeert om minder op te vallen of om meer te gaan lijken op wat als ‘ideaal’ gezien wordt.

Persoonlijkheidsfactoren

Het kan zijn dat je tijdens het opgroeien bepaalde persoonlijkheidstrekken hebt ontwikkeld, zoals eerder angstig of perfectionistisch zijn. Die trekken maken je ook kwetsbaarder voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Wanneer je jezelf identificeert als een vrouw, dan is de kans groter dat je een eetstoornis ontwikkelt dan wanneer je jezelf identificeert als een man. Toch kunnen ook mannen eetstoornissen ontwikkelen. Bij anorexia en boulimia zien we een verhouding van 9 vrouwen tegenover 1 man; bij de eetbuistoornis is de verhouding 6 vrouwen tegenover 4 mannen.

Psychologische factoren

Bij personen met een eetstoornis staat de overtuiging op de voorgrond dat het nodig is om controle te houden over gewicht, lichaamsvorm en voeding. Zij zijn vaak erg streng voor zichzelf, op een zelf-destructieve manier. Dit noemen we ook wel ‘zelfkritisch perfectionisme’. Je kan dan bijvoorbeeld zo kwaad worden op jezelf omdat je niet aan de eisen voldoet, dat je jezelf volledig de grond inboort of niets meer waard vindt. Vanuit die minderwaardigheid hebben mensen soms het gevoel dat ze geen recht hebben op ontspanning of leuke vrienden, of zelfs op iets essentieel als eten en slaap.

Mensen met een restrictieve vorm van eetstoornis ervaren vaker een eerder fixed (rigidere) en detail-gefocuste manier van denken. Dit maakt het soms moeilijk om verschillende opties naast elkaar te overwegen, omdat er al één vast idee is en daar wordt nog moeilijk van afgeweken. We noemen dit ook wel eens zwart-wit-denken: iets is goed, of iets is fout, maar er is nog weinig ruimte voor nuancering. Het komt vaak voor dat zij naast de eetstoornis nog andere moeilijkheden ervaren, zoals vb. stemmingsproblemen zoals depressie of angstklachten zoals sociale angst, faalangst of dwangstoornis.

Het gedrag bij eetstoornissen is slechts het topje van de ijsberg.

Bij mensen met een vorm van eetstoornis met controleverlies (eetbuien, met al dan niet compensatiegedrag nadien) merken we eerder een zoeken naar aantrekkelijke prikkels of het aangetrokken worden door eten. Dit heet in de psychologie ‘behavioral activation system’ of simpelweg ’toenaderingsgedrag’. Daarnaast werkt de interne rem (‘effortful control’) minder sterk, waardoor je minder goed aan verleidingen kan weerstaan. Aan de ene kant merk je dus dat je ‘goesting in eten’ stevig op de gas kan gaan staan, terwijl je rem die je zou moeten tegenhouden eigenlijk minder goed werkt. Hierdoor ervaren mensen met een eetstoornis regelmatig ‘controleverlies’, wat op zich weer koren op de molen is voor het zelfkritisch perfectionisme.

Nog meer informatie nodig? 

werkboek_anorexia_anbn
werkboek_boulimia_nervosa_anbn
werkboek_motivatie_anbn
werkboek_terugvalpreventie_anbn
eerste_hulp_bij_eetstoornissen_anbn