Ondersteuning in het lager en secundair onderwijs

Een eetstoornis grijpt vaak in op het hele leven van een jongere. Ook op schools vlak. School kan voor de jongere heel wat stress met zich meebrengen, maar we zien dat verbinding met de school ook helpend kan zijn. Leerlingen zijn bovendien leerplichtig tot 18 jaar.

Met deze brochure willen we je op weg helpen om samen met de jongere en de school te zoeken hoe je je kind kan ondersteunen op het schoolse vlak. Deze brochure richt zich vooral op jongeren uit het secundair onderwijs.

2024 Samen met de school het herstel van de jongere ondersteunen

We bieden tips, inspiratie, mogelijke wegen die je kan uitproberen. Je vindt geen pasklare antwoorden waarmee iedereen geholpen kan zijn. Elke jongere, elke strijd is anders.

Maar één ding is hetzelfde: het is een lange weg, die je kind niet alleen moet afleggen. Je kan in de school een bondgenoot vinden om samen het onderwijs aan je kind mogelijk te maken. Dit vraagt vaak wel overleg en uitproberen, binnen het regelgevende kader.

Achteraan vind je een checklist die je kan helpen om samen met school op weg te gaan.

Deze brochure is gebaseerd op persoonlijke ervaringen van ouders van kinderen met eetstoornissen. Ook de jarenlange ervaring van enkele leraren uit een ziekenhuisschool, CLB, leerlingbegeleiding en ondersteuning van scholen ligt aan de basis van deze bijdrage.

Merk je fouten of wil je aanvullingen doen, contacteer zeker info@anbn.be