Mensen met een eetbuistoornis (ook binge eating disorder genoemd) hebben last van steeds terugkerende eetbuien. Het gaat hierbij over het eten van een hoeveelheid voedsel die groter is dan wat de meeste mensen binnen dezelfde tijd en omstandigheden zouden eten. Er is sprake van een gevoel van controleverlies, wat gepaard gaat met boosheid, schuldgevoelens of walging. In tegenstelling tot mensen met boulimia nervosa, worden deze eetbuien niet gecompenseerd. Daarom gaat deze stoornis vaak (maar niet altijd) gepaard met overgewicht of obesitas. Ongeveer 1,4% van de Belgen boven 18 jaar lijdt ooit aan een eetbuistoornis.

(Voor meer cijfermateriaal verwijzen we je door naar Eetexpert.be)

Kenmerken van een eetbuistoornis

Mensen met een eetbuistoornis kunnen last hebben van:

▪  blijven dooreten, ook als ze al verzadigd zijn
▪  zich schamen voor de hoeveelheden die ze eten
▪  snel grote hoeveelheden voedsel eten
▪  de hele dag door eten, zonder geplande maaltijden
▪  nooit een voldaan gevoel hebben, ongeacht hoeveel ze eten
▪  zich schuldig, walgelijk, boos of verdrietig voelen na een eetbui
▪  stress of spanning ervaren die alleen verminderd kan worden door te eten
▪  voedsel verstoppen of verzamelen, om het later in het geheim op te eten
▪  het gevoel dat ze niet kunnen stoppen met eten, dat ze geen controle hebben over wat en hoeveel ze eten
▪  normale porties eten in het bijzijn van anderen, maar eetbuien hebben wanneer ze alleen zijn
▪  wanhopige pogingen doen om hun gewicht en eetgewoonten onder controle te houden
▪  gevoelloosheid ervaren tijdens de eetbuien

Gevolgen van een eetbuistoornis

We sommen een aantal gevolgen op die vaak voorkomen bij mensen met een eetbuistoornis.

Psychische en sociale gevolgen

▪ stress en slapeloosheid
▪ depressieve en angstgevoelens
▪ veel tijd besteden aan het plannen en geheimhouden van eetbuien
▪ schaamte voor het eetgedrag en het lichaam
▪ angst om naar buiten te gaan, om beoordeeld te worden door anderen, wat kan leiden tot sociaal isolement
▪ financiële problemen omdat er veel geld wordt uitgegeven aan voedsel voor eetbuien

Lichamelijke gevolgen

voedings- en vitaminetekorten, die kunnen leiden tot andere medische problemen
de maag kan uitrekken door het regelmatig overeten, wat leidt tot een verstoord honger- en verzadigingsgevoel
gebitsproblemen wanneer grote hoeveelheden suikerrijke voeding worden gegeten
andere medische complicaties, zoals artrose, diabetes type 2, hoge bloeddruk of cholesterol, hart- en vaatziekten, slaapapneu, …

Bovenstaande kenmerken en gevolgen hoeven niet allemaal voor te komen bij iemand met een eetbuistoornis. Dit verschilt van persoon tot persoon en hoeft niet steeds iets te zeggen over de ernst van de eetstoornis. Herken je bij jezelf of bij je naaste een aantal van deze kenmerken of gevolgen, dan kan je ons steeds contacteren.

Oorzaken

Wat zijn mogelijke oorzaken van eetstoornissen? 

En wat is de invloed van sociale media, pesterijen, genetica of andere factoren op het ontstaan van eetstoornissen?

Het eenvoudige antwoord is dat eetstoornissen geen simpele oorzaken hebben. Het gaat altijd om een multifactoriële bepaaldheid, of met andere woorden: het gaat altijd om een samenspel van verschillende factoren. Hieronder vertellen we meer over wat die factoren kunnen zijn.
Voor elke persoon zal de combinatie er een beetje anders uitzien. Misschien weegt de biologische factor bij de ene meer door, en zijn het bij een ander juist de omgevingsfactoren of psychologische factoren die harder doorwegen.

Biologie en genen

Onderzoek wijst uit dat er mogelijke biologische en genetische factoren zijn die het risico verhogen. Zo weten we dat anorexia vaker voorkomt wanneer iemand in de (dichte) familie met gelijkaardige moeilijkheden heeft geworsteld, vb. een moeder, tante of broer. Ook wordt verondersteld dat er een onderliggende, genetische kwetsbaarheid kan bestaan voor het ontwikkelen van psychische problemen in het algemeen. Dat betekent dat in families vaker verschillende vormen van psychische problemen voorkomen, dus niet enkel eetstoornissen.

Omgevingsfactoren

Psychologen en antropologen veronderstellen dat leven in een cultuur waar veel nadruk ligt op slankheid en schoonheid ook je risico verhoogt. Blootgesteld worden aan beelden van slanke mensen kan triggerend zijn en het zelfvertrouwen van mensen ondermijnen, maar deze impact is vooral groot bij mensen die al onzeker en zelfkritisch zijn. Daarnaast horen we vaak hoe mensen erg aan zichzelf beginnen te twijfelen na het horen van kwetsende opmerkingen, het meemaken van pesterijen of het meemaken van traumatische ervaringen (verwaarlozing, mishandeling of misbruik). Deze kwetsuren kunnen iemand heel onzeker maken. Het kan een proces op gang brengen waarbij je probeert om minder op te vallen of om meer te gaan lijken op wat als ‘ideaal’ gezien wordt.

Persoonlijkheidsfactoren

Het kan zijn dat je tijdens het opgroeien bepaalde persoonlijkheidstrekken hebt ontwikkeld, zoals eerder angstig of perfectionistisch zijn. Die trekken maken je ook kwetsbaarder voor het ontwikkelen van een eetstoornis. Wanneer je jezelf identificeert als een vrouw, dan is de kans groter dat je een eetstoornis ontwikkelt dan wanneer je jezelf identificeert als een man. Toch kunnen ook mannen eetstoornissen ontwikkelen. Bij anorexia en boulimia zien we een verhouding van 9 vrouwen tegenover 1 man; bij de eetbuistoornis is de verhouding 6 vrouwen tegenover 4 mannen.

Psychologische factoren

Bij personen met een eetstoornis staat de overtuiging op de voorgrond dat het nodig is om controle te houden over gewicht, lichaamsvorm en voeding. Zij zijn vaak erg streng voor zichzelf, op een zelf-destructieve manier. Dit noemen we ook wel ‘zelfkritisch perfectionisme’. Je kan dan bijvoorbeeld zo kwaad worden op jezelf omdat je niet aan de eisen voldoet, dat je jezelf volledig de grond inboort of niets meer waard vindt. Vanuit die minderwaardigheid hebben mensen soms het gevoel dat ze geen recht hebben op ontspanning of leuke vrienden, of zelfs op iets essentieel als eten en slaap.

Mensen met een restrictieve vorm van eetstoornis ervaren vaker een eerder fixed (rigidere) en detail-gefocuste manier van denken. Dit maakt het soms moeilijk om verschillende opties naast elkaar te overwegen, omdat er al één vast idee is en daar wordt nog moeilijk van afgeweken. We noemen dit ook wel eens zwart-wit-denken: iets is goed, of iets is fout, maar er is nog weinig ruimte voor nuancering. Het komt vaak voor dat zij naast de eetstoornis nog andere moeilijkheden ervaren, zoals vb. stemmingsproblemen zoals depressie of angstklachten zoals sociale angst, faalangst of dwangstoornis.

Het gedrag bij eetstoornissen is slechts het topje van de ijsberg.

Bij mensen met een vorm van eetstoornis met controleverlies (eetbuien, met al dan niet compensatiegedrag nadien) merken we eerder een zoeken naar aantrekkelijke prikkels of het aangetrokken worden door eten. Dit heet in de psychologie ‘behavioral activation system’ of simpelweg ’toenaderingsgedrag’. Daarnaast werkt de interne rem (‘effortful control’) minder sterk, waardoor je minder goed aan verleidingen kan weerstaan. Aan de ene kant merk je dus dat je ‘goesting in eten’ stevig op de gas kan gaan staan, terwijl je rem die je zou moeten tegenhouden eigenlijk minder goed werkt. Hierdoor ervaren mensen met een eetstoornis regelmatig ‘controleverlies’, wat op zich weer koren op de molen is voor het zelfkritisch perfectionisme.

werkboek_motivatie_anbn
eerste_hulp_bij_eetstoornissen_anbn
werkboek_terugvalpreventie_anbn