Je maakt je zorgen om iemand met een eetprobleem

Als iemand in jouw omgeving een eetstoornis heeft, wil je die persoon graag helpen. Dat kan een hele uitdaging zijn. Misschien heb je het gevoel dat alles wat je zegt verkeerd is. Of je krijgt te horen dat je er helemaal niks van begrijpt of dat er helemaal geen probleem is. Je zit met de handen in het haar, want je maakt je zorgen en je wil iets doen. Maar je wil het ook niet erger maken. Hoe kan je iemand met een eetstoornis helpen? We geven je hier tips over hoe je iemand met een eetstoornis kan steunen.

Heeft mijn naaste een eetstoornis?

Eetstoornissen en voedingsstoornissen  zijn complexe problemen. Ze bestaan uit verschillende kenmerken, waarbij het verstoorde eetgedrag centraal staat. Deze problemen kan je meestal niet aan het gewicht afleiden. Het gewicht zegt met andere woorden niets over hoe het mentaal met iemand gaat.

Voor heel wat mensen met eet- en gewichtsproblemen is het lastig om tegenover zichzelf en anderen te erkennen dat eten en gewicht een te grote impact hebben op hun leven. Daarom hebben we een signaalkaart uitgewerkt, waarop je heel wat kenmerken vindt die we kunnen herkennen bij mensen met een eetstoornis. Je kan de signaalkaart hier raadplegen.
Opgelet: zelfs al herken je maar enkele signalen, ook dan kan het zinvol zijn om hulp in te schakelen of eens contact op te nemen met onze vrijwilligers!

Verder kan je ook meer lezen over de verschillende soorten eetstoornissenanorexia nervosa, boulimia nervosa, eetbuistoornis en andere minder bekende eetstoornissen. 

Tips voor naasten

Spreek vanuit jezelf

Praten met iemand met een eetstoornis kan soms voelen alsof je op eieren moet lopen. De belangrijkste tip die we hier kunnen meegeven is om vanuit jezelf te praten. Zeg hoe jij iets aanvoelt of ziet en wat jij graag (anders) zou willen. Vraag hoe dat voor de ander is. Op deze manier hou je het gesprek open en heeft de ander minder het gevoel in een hoek geduwd te worden.

Stel vragen

Naasten willen graag weten wat ze het beste voor iemand kunnen doen. Daar zijn jammer genoeg geen standaard antwoorden op te geven. Daarom is het zinvol om aan te geven dat je graag wil weten hoe je het beste kan ondersteunen. Blijf daar regelmatig over in gesprek gaan, want dit kan veranderen doorheen de tijd. Vraag hoe iets aanvoelt, waar iemand nood aan heeft, wat je kan doen. Als je voorstellen doet, beperk je dan tot een paar opties. Voor iemand die in stress leeft, is het moeilijk om keuzes te maken uit een overvloed aan mogelijkheden. Vraag bijvoorbeeld niet welke van 100 variaties aan yoghurt iemand wil, maar kies er 2 of 3 uit en vraag welke je zal meenemen.

Zie het verschil tussen de eetstoornis en de persoon

Als iemand een eetstoornis ontwikkelt, kan je de indruk krijgen dat die persoon helemaal verandert. Het is de eetstoornis die alles probeert over te nemen. Je merkt het als er gesprekken zijn over eten, gewicht of uiterlijk. Als er onderhandeld wordt over wat en hoeveel er gegeten zal worden. Het kan tot hevige discussies leiden of zelfs emotioneel zware crisismomenten.

Op zo’n momenten kan het helpen om het verschil te blijven zien tussen de persoon en de eetstoornis. Blijf begripvol en steunend voor de persoon, maar wees streng en consequent voor de eetstoornis. Bij eetmomenten kan er enorm veel paniek naar boven komen. Toon daarvoor begrip en blijf steunend aanwezig. Op regelmatige tijdstippen en voldoende en gevarieerd eten is op dit moment een belangrijk medicijn voor herstel.

Bundel je krachten

De eetstoornis kan mensen heel erg tegen elkaar proberen uit te spelen. Ga daar niet in mee, maar probeer samen afspraken te maken en jullie krachten te bundelen. Samen sta je sterk. Word het je even teveel, vraag dan aan de ander om het even van je over te nemen. Het is heel begrijpelijk dat ook bij jou de emoties soms hoog oplaaien. Door samen te werken, vormen jullie een team en kan je het beter volhouden om je naaste te ondersteunen.

Het is belangrijk dat je begrijpt wanneer je met de ziekte praat of wanneer je met je kind praat. Het is alsof je kind op de ene schouder een engeltje en op de andere schouder een duiveltje heeft zitten. Een gesprek met het duiveltje is een redelijk zinloze onderneming. Boos worden op de duivel is echt met de duivel spelen, hij heeft dat heel graag. En in het begin is het natuurlijk vooral de duivel die aan het woord is.

Ga niet in discussie

De obsessie met eten en gewicht kan ervoor zorgen dat mensen rare gedachtenkronkels ontwikkelen. Het heeft weinig zin om daarover in discussie te gaan. Zeker in heftige periodes van ondervoeding of frequente eetbuien komen jouw logische argumenten immers niet meer binnen.

Volg daarom de aanwijzigingen van de behandelaren zo goed als mogelijk op. Zeg dat je ziet hoe kwaad, verdrietig of machteloos iemand zich voelt, maar dat het de ziekte is die op dat moment alles probeert over te nemen. En geef ook aan dat de afspraken er zijn om de persoon te helpen genezen, hoe moeilijk dat ook mag voelen.

Blijf er staan als naaste

Ook al voelt het wellicht alsof je de vaardigheden van een hulpverlener nodig hebt om met een eetstoornis om te gaan, het blijft altijd belangrijk om ook gewoon ouder of partner te mogen zijn. Blijf leuke dingen doen samen. Maak tijd vrij voor elkaar als ouders en voor de andere kinderen in het gezin. Ga regelmatig de dingen doen die je voor de eetstoornis ook al deed. Op die manier zorg je ervoor dat de eetstoornis niet jullie hele relatie en jouw leven kan ondermijnen.

Als je kind een eetstoornis heeft, is ook het hele gezin een beetje ziek. Voldoende aandacht voor de broers en de zussen moet je ook verzorgen, onderschat deze impact niet en vraag er af en toe eens naar hoe het met hén gaat.
Contact met familie ligt soms ook heel moeilijk. Als je geen ervaring hebt met een eetstoornis is het hele probleem meestal niet goed te vatten. Onder aangeven van het kind zijn bij ons sommige contacten, zelfs met grootouders, op pauze gezet. Moeilijk te aanvaarden door de betrokkenen, maar op termijn komt dat wel weer goed.

Eerste hulp bij eetstoornissen

Je kind heeft een eetstoornis of je kent iemand met een eetstoornis. Je wil wel graag iets doen, maar weet niet goed hoe je jouw naaste kan ondersteunen. Wat kan je zeggen, wat beter niet?

Een eetstoornis is een ernstige ziekte die niet vanzelf overgaat. Het is zinvol om zo snel mogelijk professionele hulp te zoeken via je huisarts of een kinderarts en via Eetexpert.be. Vaak is professionele hulp nog niet meteen beschikbaar en kan de (thuis)situatie nog moeilijker worden.

Op basis van vragen, zorgen en ervaringen van naasten verzamelden we een heleboel tips die je alvast op weg kunnen helpen.

Naar de huisarts

Een eerste stap in het zoeken naar hulp, kan een bezoek bij de huisarts of pediater zijn. Deze kan inschatten wat de situatie is, kan helpen om te benoemen dat er meer hulp nodig is om te herstellen van een eetstoornis en kan de fysieke parameters mee helpen bewaken.

Hulp zoeken via Eetexpert.be

Het is vaak een hele zoektocht naar passende professionele hulp. Internationale richtlijnen raden aan om een multidisciplinair team samen te stellen van een voedingsdeskundige (diëtist), een psycholoog (psychotherapeut) en een arts. Het inzetten van andere disciplines kan ook zinvol zijn, zoals het spreken met een (familie-)ervaringsdeskundige, of het werken met een psychomotorische therapeut rond lichaamsbeleving.

De collega’s van Eetexpert.be verzamelden informatie van hulpverleners in Vlaanderen die zich specialiseerden in het begeleiden van personen met een eetstoornis. Zij helpen je gericht verder om passende hulp te vinden.

Er zijn voor je naaste met een eetstoornis

Een eetstoornis verandert iemand heel erg, zowel lichamelijk als emotioneel. Zodra het over eten, afvallen of bewegen gaat, kan hij of zij ineens exploderen. Hoe kun je er ook op zo’n moeilijke momenten zijn voor je naaste? We zetten enkele belangrijkste tips voor je op een rij.

Motiveren kan je leren

Hoe kan je iemand helpen om de ernst van het probleem in te zien? Hoe kan je iemand motiveren om toch te werken aan herstel? Dat is lang niet altijd makkelijk. Toch zijn er ook wel dingen die jij daarin kan doen. Leer er hier meer over.

Samen de eetstoornis aanpakken

In 2023 kwam het boek ‘Mama, ben ik te dik?’ uit van An Vandeputte (Eetexpert). Als je kind in de knel geraakt tijdens de ontwikkeling, is dit boek echt een aanrader! Er staan heel wat ervaringen en tips in van ouders, diëtist, huisarts en andere hulpverleners. Het boek leest vlot en is mooi opgemaakt, waardoor je zin hebt om het er nog eens bij te nemen als je het even niet meer weet.

In het boek ‘Samen de eetstoornis aanpakken’ van Janet Treasure, Gráinee Smith & Anna Crane, worden effectieve vaardigheden beschreven om je kind of partner met een eetstoornis te ondersteunen. Lees hier onze recensie. Het bijhorende MANTRA-werkboek is bedoeld voor jongeren met anorexia nervosa. Een ander werkboek is dat van Johan Vanderlinden: Stop anorexia nervosa. Voor mensen die last hebben van boulimia nervosa of eetbuien is het boek ‘Bevrijd jezelf van eetbuien en boulimia‘ van Charlie Paludanus een aanrader.

Een overzicht van andere zinvolle boeken kan je hieronder terugvinden.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacy Policy.
I Accept

Steun voor naasten

Samen op weg naar herstel

Als naaste zit je zelf met heel wat vragen en zorgen. Het moeilijkste is wellicht hoe machteloos je je voelt. Dat is wat we van veel naasten horen.

Herstellen is een proces. Mensen met een eetstoornis zullen dit proces zelf moeten doormaken. Dit betekent: zoeken naar wat het beste past bij de fasen waar ze zich in bevinden. Je kan dit herstelproces niet forceren of in de plaats doen van je naaste. Wél kan je als supporter aan de zijlijn staan en samen zoeken naar hulpbronnen.

In de tussentijd is het zinvol om jezelf goed te informeren, om over je eigen vragen en zorgen te praten en om ook goed voor jezelf te blijven zorgen.

Contact

Als ouder, partner of andere naaste ben je bij ANBN welkom:

  • voor een gesprek tijdens de vrije inloopmomenten in Antwerpen, Dilbeek, Leuven, Gent en Turnhout
  • voor een uitwisseling tijdens de naastenwerkingen in Antwerpen, Hasselt en Leuven (zie kalender)
  • voor informatie en ontmoeting tijdens de infosessies die we organiseren in samenwerking met vb. UZ Gent, ELZ Baldemore, UZ Leuven, Alexianen Tienen enz.
  • voor een telefoongesprek met een vrijwillige ouder

Als naaste kan je bovendien lid worden van ons forum om ervaringen uit te wisselen en vragen te stellen!

Vragen zijn ook welkom per mail.

Similes

Verder bieden ook onze collega’s van Similes boeiende infosessies en bijeenkomsten aan. Similes is een familievereniging voor mensen met verschillende soorten psychische kwetsbaarheden.

Tips van Eetexpert