Ondersteuning in het hoger onderwijs

Studeren in het hoger onderwijs brengt al uitdagingen met zich mee, maar als je te kampen hebt met een eetstoornis, kunnen deze uitdagingen nog groter zijn. Een eetstoornis heeft vaak een impact op alle aspecten van het leven, inclusief de studies. Het kan stressvol zijn om te studeren, vooral omdat het soms moeilijk kan zijn om aansluiting te vinden in een omgeving met veel andere studenten.

Met deze informatie willen we je helpen de ondersteuningsmogelijkheden in het hoger onderwijs te ontdekken. Dit kan variëren van studieondersteuning tot aanpassingen in examenregelingen, en meer.

Wat kan je zelf doen?

Hier vind je tips en suggesties voor studenten die te maken hebben met psychische problemen, zoals een eetstoornis. Deze tips kunnen je helpen om met docenten, studiebegeleiders en medestudenten in gesprek te gaan over hoe zij jou kunnen ondersteunen tijdens je studie.

Wat kunnen hogescholen en universiteiten doen?

Elke onderwijsinstelling heeft een beleid voor inclusief onderwijs en biedt verschillende vormen van ondersteuning aan. Je kunt bij elke instelling specifiek vragen naar het statuut voor “studenten met functiebeperkingen” en welke ondersteuning er beschikbaar is. Dit gebeurt doorgaans met een attesteringsbundel. Dit is een sjabloon, check zeker bij de onderwijsinstelling voor aanpassingen of eigen accenten.

Op deze pagina vind je per instelling:

  • wie je kunt benaderen voor aanpassingen in je studieprogramma of examens,
  • waar je terecht kunt voor een luisterend oor,
  • informatie over ontmoetingsmogelijkheden met andere studenten, bijvoorbeeld via buddy-projecten.

Hier vind je bijkomende informatie:

Wat achtergrond: Regelgeving voor studenten met functiebeperkingen

Volgens de Codex Hoger Onderwijs hebben alle studenten met een functiebeperking recht op redelijke aanpassingen. Dit zijn concrete maatregelen, zowel materieel als immaterieel, die de beperkingen van een onaangepaste omgeving neutraliseren en geen afbreuk doen aan de leerresultaten van de opleiding. Een redelijke aanpassing is een aanpassing die geen disproportionele belasting voor de hogeschool of universiteit betekent.

Het is belangrijk op te merken dat instellingen die redelijke aanpassingen weigeren, deze weigering moeten motiveren. Daarnaast moet er een interne beroepsmogelijkheid zijn volgens het onderwijs- en examenreglement. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt, kan een student verdere stappen ondernemen, zoals het inschakelen van het VMRI en desgevallend een rechtbank.