Deze brochure is bedoeld voor ouders wiens kind recent een eetstoornis heeft ontwikkeld. Weet dat je een geweldige ouder bent, ook al ben je bang, verward of gefrustreerd door de moeilijkheden die je kind ervaart. Je hebt de impuls gevoeld om hulp te zoeken in plaats van het probleem te minimaliseren of te ontkennen. Dat alleen al maakt je tot een ouder die het goed voor heeft met zijn of haar kind.

Graag helpen we je op weg om de gepaste hulp te zoeken.

Hoe eerder mensen in hulp komen, hoe groter de kans op volledig herstel.

Want ook al vraagt herstellen van een eetstoornis tijd, het is wel degelijk mogelijk!

Lees de brochure hier.