“Op school worden we steeds vaker geconfronteerd met eetstoornissen of eetproblemen. We weten niet zo goed hoe we daar nu het best mee omgaan.”

Lessenpakket voor scholen

Scholen ontwikkelen een welzijns- of gezondheidsbeleid. Herkennen, signaleren, omgaan met en preventief optreden bij eetstoornissen horen hierbij.
Eetexpert ontwikkelde voor leerkrachten en teams een aanbod. Meer hierover vind je hier terug.

Ben je op zoek naar materiaal voor in de klas? Neem dan zeker een kijkje naar deze pakketten:
TAKE OFF en GOED IN JE VEL – Werken aan zelfwaardering

“Wij zijn op zoek naar een gastspreker voor onze hogeschoolstudenten. Kan u ons iemand aanraden?”

“Ons vrijwilligersteam wil graag bijleren over hoe ze het beste kunnen reageren op verhalen van jongeren met een eetstoornis. Kunnen jullie helpen?”

Gastlessen leerlingen en studenten

Voor leerlingen die in het secundair onderwijs les krijgen over psychische kwetsbaarheid is een gastles mogelijk. Deze wordt gegeven door één of twee van onze ervaringsdeskundige vrijwilligers.
Voor studenten hoger onderwijs hebben wij een aanbod met meer gespecialiseerde kennis over eetstoornissen. Denk hierbij aan een gastles voor studenten voeding- en dieetleer, sociaal werk, orthopedagogie, verpleegkunde, bachelors toegepaste psychologie of psychologie, etc.
We vragen hiervoor 40 euro per gastles, plus vervoerskosten van onze vrijwilliger(s).
Vul hier ons aanvraagformulier in.

Gastlessen voor organisaties

We hebben ook ervaring in het geven van vormingen aan organisaties zoals Teleblok, Tejo enz. Een gastles of vorming kan aangevraagd worden voor 1 tot 2 lesuren. We vragen hiervoor 40€, plus vervoerskosten. Aanvragen verlopen via info@anbn.be.

Zoek je nog iets anders?

Heb je andere specifieke vragen? Samen kunnen we bekijken wat de doelstellingen en doelgroep zijn, om zo een aanbod te ontwikkelen (vb. lesmateriaal voor nieuwe doelgroep, lezing voor andere leeftijd,…). Neem vrijblijvend contact met ons op.