Wat is ‘Wegwijzers’?

In het traject Wegwijzers kan je terecht voor één-op-één gesprekken met een hulpverlener (in opleiding). In deze sessies werken we verkennend en/of ondersteunend. Tijdens het eerste gesprek verkennen we de moeilijkheden die je ervaart, bekijken we jouw hulpvraag en bespreken we vervolgens een manier van aanpak op jouw maat. Hiermee gaan we samen aan de slag! De focus ligt meestal op jouw eetprobleem of eetstoornis, maar er wordt voldoende tijd en ruimte gemaakt om ook andere moeilijkheden, bezorgdheden of uitdagingen te bespreken.

Voor wie?

Wegwijzers is een traject voor mensen (vanaf 16 jaar) met een eetprobleem of -stoornis of mensen met het vermoeden daarvan. Dit ongeacht de fase waarin je zit of hoeveel ervaring je al met hulpverlening hebt. We vertrekken steeds vanuit jouw vraag en noden. Daarnaast kunnen ook naasten van een persoon met een eetstoornis die behoefte hebben aan een gesprek of luisterend oor, bij ons terecht.

Door wie?

.

Mijn naam is Jiska. In 2015 startte ik als vrijwilliger bij ANBN, waar ik in eerste instantie de inloopmomenten mee begeleidde. Vanuit deze boeiende ervaringen, uitwisseling met collega’s en het volgen van studiedagen en workshops, groeide mijn interesse en begon ik aan de opleiding Toegepaste Psychologie (Hogeschool Vives). Begin 2021 rondde ik mijn stage bij ANBN succesvol af. Om te blijven bijleren en groeien, startte ik in 2023 aan de 4-jarige opleiding Integratieve Humanistische Psychotherapie (Howest & AIHP). Naast mijn functie als secretaris in het bestuur van ANBN en het ondersteunen van de dagdagelijkse werking en vrijwilligers, blijf ik mij ook met veel enthousiasme inzetten voor de individuele trajecten en groepssessies.


Praktisch

Locatie: Inloophuis ANBN, Blijde Inkomststraat 113, 3000 Leuven (gebouw achteraan) (*online worden er momenteel geen gesprekken aangeboden)
Kostprijs: lidmaatschap + 5 euro per gesprek
Meer info en aanmeldenjiska@anbn.be