De chat wordt begeleid door één van onze ervaringsdeskundige chat-vrijwilligers. De chat-moderatoren zorgen ervoor dat de chat goed verloopt, dat iedereen ruimte krijgt om iets in te brengen en dat de huisregels worden nageleefd.

De vrijwilligers die de chat begeleiden zijn geen professionele hulpverleners, maar spreken vanuit eigen ervaring. Ze overleggen regelmatig samen en scholen zich bij om de chat goed te kunnen begeleiden. Zij zijn echter geen experts. Daardoor kunnen ze niet altijd een antwoord geven op heel specifieke vragen. Ze denken wel graag met je mee en bieden een luisterend oor, erkenning en herkenning. Specifieke vragen kan je ook steeds stellen via het contactformulier.