We vinden vertrouwelijkheid erg belangrijk. Daarom kan je je met een anonieme naam aanmelden. De informatie die je deelt tijdens de chat is vertrouwelijk. Onze vrijwilligers kunnen niet ingrijpen in jouw leven en mogen geen informatie doorgeven aan derden.
Voor opleidingsdoeleinden van onze vrijwilligers is het wel mogelijk dat chat-transcripten bijgehouden worden tot het volgende opleidingsmoment. Nadien worden de transcripten gewist.